O družstvu‎ > ‎

Opravy a údržba bytu

Rozhraní realizace a úhrady oprav, výměn, údržby apod. v družstevních bytech BD Cihlářka

Ze společného fondu oprav a údržby bytového družstva se budou realizovat a hradit tyto opravy, výměny, údržby, apod.: všeho společného co se nachází mimo vnitřní prostory bytu, za dveřmi bytu zvenčí, zejména nosné vodorovné a svislé konstrukce domu včetně základů, střešní plášť včetně podhledů, obvodový plášť včetně výplní okenních otvorů, všechny vnitřní povrchové úpravy ve společných prostorách domu, veškerá společná vedení vodovodu až k měřidlům bytů včetně měřidel, kanalizace společných rozvodů ležatého a stoupacího kanalizačního vedení až k odbočkám pro připojení kanalizačního rozvodu v rámci bytu, plynovodu, elektroinstalací až k bytovým rozvaděčům vyjma těchto rozvaděčů, rozvodu společné televizní antény (STA) včetně anténních systémů až do instalačních krabic v bytech vyjma vlastních zásuvek STA, společná stoupací vedení vzduchotechniky až k odbočkám pro připojení ventilátorů vyjma těchto ventilátorů, technologická zařízení kotelen, společná stoupací vedení vzduchotechniky až k odbočkám pro připojení ventilátorů vyjma těchto ventilátorů .

Dále budou hrazeny úpravy společného okolí bytových domů.

Ve vnitřních prostorách bytů, za dveřmi bytu uvnitř, se budou realizovat a hradit ze společného fondu oprav a údržby bytového družstva zejména opravy, výměny a údržba společných rozvodů stoupacích vedení vodovodu (studená pitná voda, teplá užitková voda a cirkulace) až k měřidlům bytů včetně měřidel, společných rozvodů ležatého a stoupacího kanalizačního vedení až k odbočkám pro připojení kanalizačního rozvodu v rámci bytu, společná stoupací vedení vzduchotechniky až k odbočkám pro připojení ventilátorů vyjma těchto ventilátorů, celého rozvodu ústředního vytápění včetně rozvodů v bytu a otopných těles vyjma termostatických regulačních hlavic, rozvodu společné televizní antény (STA) včetně anténních systémů až do instalačních krabic v bytech vyjma vlastních zásuvek STA, konstrukční a statické poruchy zasahující i do vnitřních konstrukcí bytu (nosných i nenosných), úhrada škod vzniklých havárií na společných rozvodech instalačních vedení nad rámec plnění pojistné smlouvy celého domu uzavřené družstvem. 

Všechny ostatní opravy, úpravy, výměny, údržby, apod. uvnitř jednotlivých bytů budou realizovány, zajištěny a hrazeny jednotlivými nájemci bytů.


Hlášení technických závad je možné e-mailem sprava@doma.as nebo telefonicky Vladimír John, tel. 220 407 815, mob. 733 738 083.

Formulář pro hlášení závad je ke stažení zde.
Popis údržby oken je ke stažení zde.
Comments