Aktuality


Urgentní - členská schůze družstva formou per rollam

přidáno: 21. 12. 2020 0:05, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 21. 12. 2020 0:11 ]

Vážení členové bytového družstva Cihlářka,

vzhledem k omezením spojeným s epidemií COVID19 se rozhodlo představenstvo BD Cihlářka v souladu se stanovami družstva pro provedení členské schůze družstva formou per rollam, tedy korespondenčně. V přílohách najdete plné znění průvodního dopisu vysvětlujícího podrobnosti, hlasovací lístek a přílohy k projednávaným bodům. Všem družstevníkům byly dokumenty odeslány také poštou.

Jedná se o důležitou agendu. Prosím věnujte jí náležitou pozornost a reagujte neprodleně.

Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise BD Cihlářka 18-6-2020

přidáno: 8. 7. 2020 10:21, autor: BD Cihlářka

k dispozici v sekci Dokumenty>Schůze představenstva a kontrolní komise od 2011>2020.

Zápis z lednové schůze představenstva a kontrolní komise

přidáno: 10. 2. 2020 8:27, autor: BD Cihlářka

k dispozici v sekci Dokumenty>Schůze představenstva a kontrolní komise od 2011>2020

Anketa - upřesnění

přidáno: 9. 12. 2019 5:43, autor: BD Cihlářka

Upřesnění cen čipů, které by byly nad rámec 2 ks na byt (což je součástí základní nabídky)

- varianta A (klika): jeden kus 128 kč + 15% dph
- varianta B (podomítka): jeden kus 52 Kč + 15% dph

!Anketa k výběru čipového systému a zvonkových tabel - do 16.12.2019!

přidáno: 7. 12. 2019 3:26, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 7. 12. 2019 3:33 ]

Milí členové BD Cihlářka, na členské schůzi konané dne 14. 11. 2019 byla v bodě 3 schválena výměna zvonkového tabla, kde byl v ceně nabídky zahrnut čipový systém do omítky a dále byla schválena výměna domácích telefonů. Nyní existují dvě varianty montáže čipů - do kliky dveří (var. A) nebo do omítky pod zvonkovými tably (var. B). Nyní Vás zveme k anketě, abychom zjistili, kterou variantu preferujete. Všechny související informace jsou k nalezení v přílohách této zprávy. Anketní lístky jsou umístěny na nástěnkách všech domů BD Cihlářka. POZOR! Anketa bude vyhodnocena 16.12.2019. Vyjádřete svou preferenci prosím včas. Máte další dotazy? Kontaktujte p. Johna z doma a.s. nebo představenstvo BD Cihlářka.

Kontrola stavu těsnění van a sprchových vaniček, jejich odpadů, napojení WC a úniků vody v šachtě rozvodů.

přidáno: 19. 11. 2019 5:37, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 19. 11. 2019 5:38 ]

Dovolte, abychom Vás informovali, že k 18. 11. 2019 bylo zpřístupněno a zkontrolováno celkem 42 bytových jednotek. Další uživatelé bytů jsou v současné době kontaktováni a jsou s nimi dohodnuty termíny zpřístupnění bytových jednotek. 25. 11. bude provedeno vyhodnocení průběhu kontroly a na základě zjištěných skutečností budete informováni o dalším postupu.

Více v přiloženém PDF.

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi BD Cihlářka ve Čt 14.11.2019

přidáno: 30. 10. 2019 10:25, autor: BD Cihlářka

Vážený/á pane/paní - člene družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 14. 11. 2019 od 1900 hodin v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.
DŮLEŽITÉ
Více informací v přiloženém PDF.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Cihlářka v Út 25.6.2019

přidáno: 10. 6. 2019 1:54, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 10. 6. 2019 1:55 ]

Vážený/á pane/paní - člene družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 25. 6. 2019 od 1900 hodin v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.
Více informací v přiloženém PDF.

Pozvánka na řádnou členskou schůzi BD Cihlářka 4-6-2019 v 19h

přidáno: 17. 5. 2019 1:01, autor: BD Cihlářka

Vážená(á) pane, paní - člene družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového
družstva Cihlářka, která se bude konat 4. 6. 2019 od 19:00 hod v jídelně nové
Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.
Více informací v přiloženém PDF.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 26.6.2018

přidáno: 10. 6. 2018 1:37, autor: BD Cihlářka

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem


Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 5. 6. 2018 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 26. 6. 2018 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici. 

                   

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2017,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2017,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2017, předpis na rok 2018,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2017,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2018 – 2019
 11. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 V Hostivici dne 6. 6. 2018

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

1-10 of 27