Aktuality


Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD Cihlářka v Út 25.6.2019

přidáno: 10. 6. 2019 1:54, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 10. 6. 2019 1:55 ]

Vážený/á pane/paní - člene družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 25. 6. 2019 od 1900 hodin v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.
Více informací v přiloženém PDF.

Pozvánka na řádnou členskou schůzi BD Cihlářka 4-6-2019 v 19h

přidáno: 17. 5. 2019 1:01, autor: BD Cihlářka

Vážená(á) pane, paní - člene družstva,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového
družstva Cihlářka, která se bude konat 4. 6. 2019 od 19:00 hod v jídelně nové
Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.
Více informací v přiloženém PDF.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 26.6.2018

přidáno: 10. 6. 2018 1:37, autor: BD Cihlářka

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem


Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 5. 6. 2018 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 26. 6. 2018 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici. 

                   

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2017,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2017,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2017, předpis na rok 2018,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2017,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2018 – 2019
 11. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 V Hostivici dne 6. 6. 2018

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Pozvánka na členskou schůzi 5. 6. 2018

přidáno: 11. 5. 2018 5:17, autor: BD Cihlářka

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 5. 6. 2018 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.             

 

Program schůze:

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2017,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2017,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2017, předpis na rok 2018,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2017,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2018 – 2019
 11. dotazy, připomínky, diskuse

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

V Hostivici dne 10. 5. 2018Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 26.6.2017

přidáno: 9. 6. 2017 6:31, autor: BD Cihlářka

 Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 5. 6. 2017 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 26. 6. 2017 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.    

                  

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2016,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2016,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2016, předpis na rok 2017,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2016,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2017 – 2018
 11. odsouhlasení prodeje 49% podílu části pozemku 510/172 pod trafostanicí
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

V Hostivici dne 7. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á) ...........................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

z p l n o m o c ň u j i

 

p.   ........................................................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

k  zastupování mé osoby jako člena družstva na členské schůzi Bytového družstva Cihlářka, IČO: 25741411, se sídlem Zimní 1580, 253 01 Hostivice, konané dne 26. 6. 2017 od 1900 v jídelně Základní školy, U Zámecké zdi 1704, Hostivici. Zmocněnec je oprávněn hlasovat o předkládaných usneseních a rovněž požadovat informace a vysvětlení.

 

Dne ……………. 2017

                                                                 ......................................................

                                                  podpis zmocnitele

Pozvánka na schůzi družstva 5.6.2017

přidáno: 22. 5. 2017 5:35, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 22. 5. 2017 6:04 ]

 Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 5. 6. 2017 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.             

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2016,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2016,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2016, předpis na rok 2017,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2016,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2017 – 2018
 11. odsouhlasení prodeje 49% podílu části pozemku 510/172 pod trafostanicí
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 17. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á) ...........................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

z p l n o m o c ň u j i

 

p.   ........................................................................................,

 

datum narození …………….....…….……..,

 

trvale bytem...........................................................................

 

...………………………………………………………………………………………,

 

k  zastupování mé osoby jako člena družstva na členské schůzi Bytového družstva Cihlářka, IČO: 25741411, se sídlem Zimní 1580, 253 01 Hostivice, konané dne 5. 6. 2017 od 1900 v jídelně Základní školy, U Zámecké zdi 1704, Hostivici. Zmocněnec je oprávněn hlasovat o předkládaných usneseních a rovněž požadovat informace a vysvětlení.

 

Dne ……………. 2017

                                                                 ......................................................

                                                  podpis zmocnitele

Pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 15. 6. 2016

přidáno: 1. 6. 2016 0:27, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 1. 6. 2016 0:37 ]

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 19. 5. 2016 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 15. 6. 2016 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.                  

 

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2015,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2015,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2015, předpis na rok 2016,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2015,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2016 – 2017
 11. návrh člena družstva na úpravu domovního řádu a zavedení poplatku pro majitele psů
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 

 

 

V Hostivici dne 26. 05. 2016

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Pozvánka na schůzi družstva 19.5.2016

přidáno: 3. 5. 2016 0:25, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 3. 5. 2016 0:45 ]

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva Ing. Bohumírem Machkem a členy představenstva

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 19. 5. 2016 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.           

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2015,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2015,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2015, předpis na rok 2016,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2015,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2016 – 2017
 11. návrh člena družstva na úpravu domovního řádu a zavedení poplatku pro majitele psů
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 29. 4. 2016

 

  

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Náhradní členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 10. 6. 2015 21:33, autor: Petr Fousek

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené členy představenstva

Ing. Bohumírem Machkem a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 9. 6. 2015 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 25. 6. 2015 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.                      

 

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. volba členů představenstva družstva,
 4. volba členů kontrolní komise,
 5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2014,
 6. předložení účetní závěrky za rok 2014,
 7. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014,
 8. schválení účetní závěrky,
 9. vyúčtování záloh za rok 2014, předpis na rok 2015,
 10. platby nájemného,
 11. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2014,
 12. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2015 – 2016
 13. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 

 

 

V Hostivici dne 10. 06. 2015

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Řádná členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 25. 5. 2015 12:58, autor: Petr Fousek

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Petrem Fouskem a členy představenstva

Ing. Bohumírem Machkem a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 9. 6. 2015 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.            

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. volba členů představenstva družstva,
 4. volba členů kontrolní komise,
 5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2014,
 6. předložení účetní závěrky za rok 2014,
 7. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014,
 8. schválení účetní závěrky,
 9. vyúčtování záloh za rok 2014, předpis na rok 2015,
 10. platby nájemného,
 11. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2014,
 12. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2015 – 2016
 13. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 25. 5. 2015

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

1-10 of 20