Aktuality‎ > ‎

Náhradní členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 10. 6. 2015 21:33, autor: Petr Fousek

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené členy představenstva

Ing. Bohumírem Machkem a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 9. 6. 2015 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 25. 6. 2015 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.                      

 

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. volba členů představenstva družstva,
 4. volba členů kontrolní komise,
 5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2014,
 6. předložení účetní závěrky za rok 2014,
 7. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014,
 8. schválení účetní závěrky,
 9. vyúčtování záloh za rok 2014, předpis na rok 2015,
 10. platby nájemného,
 11. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2014,
 12. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2015 – 2016
 13. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 

 

 

V Hostivici dne 10. 06. 2015

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Comments