Aktuality‎ > ‎

Náhradní členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 11. 6. 2014 3:19, autor: Petr Fousek   [ aktualizováno 11. 6. 2014 3:19 ]

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 5. 6. 2014 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 26. 6. 2014 od 1600 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.                      

 Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. schválení nového úplného znění stanov,
 4. doplňková volba členů kontrolní komise,
 5. odsouhlasení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise
 6. zpráva o hospodaření družstva za rok 2013,
 7. předložení účetní závěrky za rok 2013,
 8. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2013,
 9. schválení účetní závěrky,
 10. vyúčtování záloh za rok 2013, předpis na rok 2014,
 11. platby nájemného,
 12. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2013,
 13. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2014 – 2015
 14. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

Čas zahájení schůze byl podmíněn přítomností notáře, který musí ověřit přijetí nových stanov. Přijetí nových stanov je vynuceno v souvislosti s nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

 V Hostivici dne 9. 06. 2014

 Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Comments