Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na členskou schůzi 5. 6. 2018

přidáno: 11. 5. 2018 5:17, autor: BD Cihlářka

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 5. 6. 2018 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.             

 

Program schůze:

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2017,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2017,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2017, předpis na rok 2018,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2017,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2018 – 2019
 11. dotazy, připomínky, diskuse

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

V Hostivici dne 10. 5. 2018Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Ċ
BD Cihlářka,
11. 5. 2018 5:17
Comments