Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 15. 6. 2016

přidáno: 1. 6. 2016 0:27, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 1. 6. 2016 0:37 ]

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Bohumírem Machkem  a členy představenstva

PhDr. Štěpánkou Martínkovou a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

 

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

 

vzhledem k tomu, že řádná členská schůze družstva konaná dne 19. 5. 2016 nebyla usnášení schopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 15. 6. 2016 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.                  

 

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2015,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2015,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2015, předpis na rok 2016,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2015,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2016 – 2017
 11. návrh člena družstva na úpravu domovního řádu a zavedení poplatku pro majitele psů
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

 

 

 

 

V Hostivici dne 26. 05. 2016

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Comments