Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na schůzi družstva 19.5.2016

přidáno: 3. 5. 2016 0:25, autor: BD Cihlářka   [ aktualizováno 3. 5. 2016 0:45 ]

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva Ing. Bohumírem Machkem a členy představenstva

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 19. 5. 2016 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.           

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2015,
 4. předložení účetní závěrky za rok 2015,
 5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015,
 6. schválení účetní závěrky,
 7. vyúčtování záloh za rok 2015, předpis na rok 2016,
 8. platby nájemného,
 9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2015,
 10. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2016 – 2017
 11. návrh člena družstva na úpravu domovního řádu a zavedení poplatku pro majitele psů
 12. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 29. 4. 2016

 

  

 

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka

Comments