Aktuality‎ > ‎

Řádná členská schůze Bytového družstva Cihlářka

přidáno: 25. 5. 2015 12:58, autor: Petr Fousek

Bytové družstvo CIHLÁŘKA

Zimní 1580, 253 01 Hostivice, IČ: 25741411

zastoupené předsedou představenstva ing. Petrem Fouskem a členy představenstva

Ing. Bohumírem Machkem a Ing. arch. Ivo Slamjákem

 

Vážený(á) pane, paní – člene družstva,    

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Cihlářka, která se bude konat 9. 6. 2015 od 1900 hod. v jídelně nové Základní školy, U Zámecké zdi 1704 v Hostivici.            

 

Program schůze:

 

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele,
 2. schválení programu schůze,
 3. volba členů představenstva družstva,
 4. volba členů kontrolní komise,
 5. zpráva o hospodaření družstva za rok 2014,
 6. předložení účetní závěrky za rok 2014,
 7. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014,
 8. schválení účetní závěrky,
 9. vyúčtování záloh za rok 2014, předpis na rok 2015,
 10. platby nájemného,
 11. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2014,
 12. plán investičních a ostatních akcí na rok – 2015 – 2016
 13. dotazy, připomínky, diskuse

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete seznámit v kanceláři správce družstva firmy doma a.s., Husovo nám. 59, Hostivici.

na Vás apelujeme, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit schůze, poskytli plnou moc, vytištěnou na této pozvánce, jinému členu družstva nebo jiné osobě (tuto plnou moc není potřeba ověřit), tak aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Při nutnosti svolat náhradní členskou schůzi by vznikly družstvu – tedy nám všem – přinejmenším zbytečné náklady na nový pronájem sálu a administrativu. 

 

 

V Hostivici dne 25. 5. 2015

 

Představenstvo Bytového družstva Cihlářka
Comments